EKE Kolozsvár Logó Bánffy Miklós Bánffy Miklós (1873-1950)

Az Erdélyi Kárpát Egyesület – Kolozsvár 1891 újabb emlék- és teljesítménytúrájának névadója a kolozsvári születésű író, politikus, Bánffy Miklós. A bonchidai kastély, valamint a kolozsvári Tholdalagi-Korda Palota utolsó tulajdonosának ősei már a tizenötödik századtól jelen vannak Bánffyhunyadon és környékén. A fiatal Bánffy Miklós kamasz éveiben nyaranta egy hónapot töltött a Sebesvárhoz közeli Remetén, ahol a nagyapja lakott. Ekkor lett szerelmese a környék hegyeinek.

„Széjjelterjedve hosszan, három tompa sátrával a Vlegyásza végigüli délen az egész látóhatárt. Egy-egy hómező fehérlik az oldalán és gyalogfenyőfoltok. Más semmi. Nincs domborúsága. Egyetlen halovány szürkeség, akárha felleg volna. Ő uralkodik az egész tájon magasztos fönségben. Nem csoda, hogy az ősnépek úgy hitték: az istenek laknak a nagy hegyek ormán. (...) Akkor jártam be a Kalotaszeget. Bebarangoltam sok mindent. Hunyadon túl el Sárvásárra, Körösfőre. (...) Máskor másfelé. Át a Kőhegy oldalába, ahol a szirt derekában az a kis tó ül. Iszonyú mély. Üvegtiszta vizében gőték, acélfekete, kissé bőre szabott gúnyában. Széles, hullámos térségre lát onnan az ember. A Kalotaszeg legtágasabb részére. Emlékeimben aranysárgának látom, mert aratás előtt vagyunk, csupa búzaföld, el, messze, a bikali kaptatóig, a hunyadi szőlőkig. Emlékeimben így maradt meg a Kalotaszeg. Mintha aranysárga volna, mintha mindig sütne reá a nap.” (Bánffy Miklós: Gyermekkori emlék)

A Vlegyásza-hegységben még az 1921-es földreform után is 2694 hektár erdőbirtokkal rendelkező Bánffy Miklós többször járt a havason. Mindezt levéltári források igazolják, valamint műveinek gyönyörű természetleírásai, amelyek helyszínei az erdőbirtokhoz tartozó Gyálu Boti, a retyiceli vízesés, a Fehér kövekhez vezető Vále Száka, Szkrind, Meregyó, Kalota.
Kolozs vármegye és Kolozsvár egykori főispánjára, az Erdélyi Szépmíves Cég kiadóvállalat elnökére, az Erdélyi Helikon folyóirat főszerkesztőjére, a marosvécsi Helikon-találkozók egyik szervezőjére méltán lehetnek büszkék a kolozsváriak, akik az ő közbenjárásának köszönhetik, hogy a második világháború idején a város megmenekült attól, hogy fronttá váljon.
Bánffy Miklós emlékezete azonban a teljes magyarság számára is fontos, hiszen ő az, aki a budapesti Operaházban bemutatta Bartók műveit, illetve az ő érdeme, hogy a trianoni békeszerződés során Sopron népszavazás útján Magyarországhoz került.
Az Erdélyi történet című regénytrilógiájának angol, francia, spanyol és olasz fordításai nemzetközi hírnevet szereztek a szerzőnek, és ilyenformán nemcsak neki, hanem Erdélynek is, ahová Bánffy Miklós mindig visszavágyott.

„... a derűs olasz ég alól, a párizsi elfinomult nemzetköziségből, a magyar főváros nyújtotta magas pályalehetőségek közül mindig visszavágyott, mindig visszatért ide, mintha titkos erő vonzaná, mintha fontos keresni- és betöltenivaló hívná (...) lelke legmélyén erdélyi, és egyenes kivetítése, késői, de közvetlen hajtása annak a nemzedéknek, amely századokkal ezelőtt itt Erdélyben bontatlan intellektussal és akarattal történelmet s műveltséget teremtett.”
(Kuncz Aladár: Kisbán Miklós. Ellenzék, 1923. okt. 14.)


The Yuppi Camp Movement Association was established in 2011 to offer experiential therapy to children living with type 1 diabetes, juvenile arthritis or cancer through its free summer camps. EKE – Kolozsvár 1891 will donate 5% of the entry fees collected at its endurance tours towards covering the costs of the free experiential therapy camps.
With your entry fee you will also assist Yuppi in receiving even more children with chronic illnesses to its camps!