Túraszabályzat

 • Kérjük a résztvevőket, hogy lehetőleg NE késsenek a RAJTnál. Amennyiben mégis sikerül elkésni, kérjük, telefonon lépjenek kapcsolatba a szervezőkkel.
 • A túra teljesítését akkor ismerjük el, ha a résztvevő szabályosan nevezett, és minden ellenőrző ponton lebélyegeztette igazolólapját.
 • A túraútvonal részletes leírását a Túrakalauz tartalmazza.
 • Szükséghelyzetben (pl. szélsőséges időjárás) a szervezők fenntartják a jogot a túra útvonalának megváltoztatására, illetve a túra egészének vagy egyes szakaszainak törlésére.
 • A túrán mindenki a saját felelősségére indul, a szervezőktől kártérítés semmilyen címen nem igényelhető.
 • A túra részben tájvédelmi területen halad, annak természeti értékeit őrizzük meg, hogy ugyanolyan szép maradhasson, mint amilyen most!

Járványügyi szabályok

A teljesítménytúra minden szempontból az új koronavírus (SARS-CoV-2 COVID-19) terjedésének megelőzéséhez szükséges egészségvédelmi előírások figyelembevételével fog zajlani. Aki nem hajlandó a szabályozásoknak alávetni magát, azt a szervezők eltilthatják a rendezvényen való részvételtől. A rendezvény teljes ideje alatt mindenkinek kötelezően be kell tartania az általános egészségvédelmi előírásokat az új koronavírus terjedésének megfékezése érdekében. A szervező fenntartja a jogot a rendezvény részleges vagy teljes lemondására, ha a járványügyi helyzet alakulása nem teszi lehetővé a túra biztonságos megszervezését, esetleg új korlátozások lépnek életbe.

 • Teljesítménytúránkon csak az a túrázó vehet részt, aki a rendezvény előtti 14 napban NEM lépett kapcsolatba olyan személlyel, akinél fennállt az új koronavírussal való fertőzés gyanúja vagy beigazolódott a fertőzése, valamint NINCS semmilyen légúti fertőző betegségre utaló tünete (pl. láz, köhögés, heveny légzési nehézség stb.).
 • A többi résztvevő védelmének érdekében a szervezők fenntartják a jogot, hogy a rajtnál megmérjék a túrázók testhőmérsékletét, és indokolt esetben megtiltsák a túrán való részvételt.
 • Forgalmas helyeken (rajt, ellenőrző pontok, cél) kötelező a védőmaszk viselete és fontos az érintkezés kerülése.
 • A rajtnál, ellenőrző pontoknál, célnál, étkezésnél és a túra során kötelező a hatályos törvény által előírt távolság betartása.
 • Higiéniai és járványügyi okokból az energiaellátó pontoknál a résztvevők NEM nyúlhatnak be a tároló dobozokba, hanem a pontbíró fogja nekik átnyújtani kérésre a becsomagolt energiapótlókat.
 • Az ellenőrző pontokat fertőtlenítőszerekkel látjuk el a résztvevők és szervezők biztonsága érdekében, ugyanakkor mindenkinek javasoljuk, hogy saját fertőtlenítőszert is hozzon magával. Ugyancsak ajánlott saját golyóstoll használata a nyilatkozat aláírásánál.

Felelősségvállalási nyilatkozat

Minden versenyzőnek az indítócsomag átvételekor alá kell írnia egy felelősségvállalási nyilatkozatot, amelyben elismeri és elfogadja a túra szabályzatát. Ezzel hozzájárul személyes adatainak a feldolgozásához és felhasználásához a következő célokra: a résztvevő nyilvántartása; a résztvevőre vonatkozó részvételi feltételek meghatározása; kapcsolattartás a résztvevővel a rendezvény előtt, közben és után; fizetési bizonylatok kiállítása; a rendezvényen való részvétel nyomon követése és igazolása; statisztikák készítése a rendezvényen való részvételről; a résztvevők tájékoztatása az EKE – Kolozsvár 1891 további rendezvényeiről. Továbbá elfogadja azt, hogy a túrán saját felelősségére indul és a rendezvény során esetlegesen bekövetkező baleset miatt nem hibáztatja a szervezőket, és kártérítést semmilyen címen nem fog igényelni. Végezetül saját felelősségére vállalja, hogy rendezvény előtti 14 napban NEM lépett kapcsolatba olyan személlyel, akinél fennállt az új koronavírussal való fertőzés gyanúja vagy beigazolódott a fertőzése, valamint NINCS semmilyen légúti fertőző betegségre utaló tünete (pl. láz, köhögés, heveny légzési nehézség). A regisztráció során megadott adatokkal automatikusan kitöltött nyilatkozatot a rajtnál kell aláírni, de aki szeretné a nyilatkozatot előre elolvasni, az letöltheti az űrlapot innen.


Kiskorúak részvétele a kerékpáros túrán

 • A kiskorú (18 év alatti) nevezők esetén a szülőnek/gyámnak alá kell írnia egy nyilatkozatot a kiskorúnak a túrán való részvételére vonatkozóan, és ezt kötelezően el kell küldenie a túra előtt (június 30-ig) e-mailben a szervezőknek (teljesitmenyturak@ekekolozsvar.ro). A nyilatkozat űrlapja letölthető innen.
 • FIGYELEM! A 14-18 év közötti résztvevőket és kerékpárjaikat kötelező módon járművekkel szállítjuk el Kalotaszentkirályról Körösfőig, mivel az E60 nemzetközi műútnak ezen a részén veszélyes kerékpárral közlekedni. A szállítás ezen a szakaszon ingyenes. Amennyiben valaki mégis megtagadja a szállítást, azt írásban kell vállalnia kötelezően.
 • A törvény egyértelműen tiltja a 14 év alatti kiskorúak közutakon kerékpárral való közlekedését, ezért 14 év alatti gyermekek nevezését a Vasvári kerékpáros túrára nem fogadjuk el. Lásd: 2018-as Közlekedési Törvény (195/2002. sz., 2018-ban újraközölt és frissített Sürgősségi Kormányrendelet, V. fejezet, 3. rész, 70. cikkely, (2) bekezdés: „Kerékpárnak közúton való vezetéséhez a vezetőnek legalább 14 évesnek kell lennie.”).
 • Amennyiben a túra valamelyik résztvevője mint kísérő, saját felelősségére, 14 év alatti gyermeket is hozna magával (a gyermek benevezése nélkül), kérjük, értesítse előre a szervezőket.

Áthaladás az ellenőrző pontokon

 • Egy adott ellenőrző pont nyitvatartása azt az időszakot jelenti, amikor a pontbíró az illető ellenőrző ponton szolgálatot teljesít.
 • Minden ellenőrző ponton a megadott nyitvatartási időn belül kell áthaladni.
 • Amennyiben valaki túl későn érkezik, lehet, hogy már nem találja a helyén a pontbírót, ezért nem tudja majd lebélyegeztetni ellenőrzőlapját az illető ellenőrző ponton.
 • Határesetekben (kisebb előrelátható késések esetén) kapcsolatba kell lépni az esedékes ellenőrző pont pontbírójával.
 • Minden esetben, azok a részvevők, akik valamilyen okból nem tudják vagy nem akarják folytatni a túrát, KÖTELESEK erről értesíteni a szervezőket vagy pontbírókat.

Fényképek, videofelvételek

A rendezvény során a szervezők megbízásából fényképek és videofelvételek készülnek. A résztvevők beleegyeznek abba, hogy a róluk készült képeket, felvételeket a túra népszerűsítése céljából a szervezők felhasználják, a honlapon közzétegyék. A szervezők vállalják, hogy minden esetben közlik a képeket/filmeket készítő személyek nevét.


Bejelentések és panaszok

Amennyiben valaki a túra során nincs megelégedve bármilyen, a szervezők felelősségi körébe tartozó körülménnyel, kérjük, a célbíróktól igényeljen egy erre a célra készített nyomtatványt, és azt töltse ki, vagy írja meg panaszát e-mailben a szervezőknek. A túra után a beadványok a rendezvény főszervezőjéhez jutnak, aki a lehető legrövidebb időn belül személyesen válaszol minden panaszra.


Adatfeldolgozási tájékoztatás

A szervezők a résztvevők által a regisztrációs űrlap kitöltésével önként szolgáltatott adatokat feldolgozzák a következő célokra: a résztvevők nyilvántartása; a résztvevőre vonatkozó részvételi feltételek meghatározása; kapcsolattartás a résztvevőkkel a túra előtt, közben és után; fizetési bizonylatok kiállítása; a rendezvényen való részvétel nyomon követése és igazolása, statisztikák készítése a rendezvényen való részvételről, a résztvevők tájékoztatása az EKE-Kolozsvár 1891 további rendezvényeiről. A résztvevők, illetve képviselőik a regisztrációval hozzájárulnak közölt adataiknak a fentebbi célokra való felhasználásához.
A szervezők a feldolgozott adatokat biztonságos körülmények között, szigorúan bizalmasan kezelik, harmadik személyeknek át nem adják, kivéve szükséghelyzetben (pl. eltévedés, baleset) az illetékes hatóságoknak (pl. rendőrség, csendőrség, mentőszolgálat, hegyimentők).
A regisztrált személyek, illetve képviselőik kérhetik adataik törlését a szervezők nyilvántartásából, amennyiben a regisztrált személyek visszalépnek a rendezvényen való részvételtől, illetve a rendezvény lebonyolítása után. Az erre vonatkozó kéréseket e-mailen, a rendezvény e-mail címére kell küldeni.

Honlapjaink fejlesztésének támogatói:
Communitas alapitvány Bethlen Gábor alap