Sztána

sztana.jpg

Sokutcás szerkezetű, két völgy közötti magasabb területen létrejött falu, az azonos nevű patak közelében, igen festői környezetben található. A falu középpontjában, egy bővizű forrás körül kialakított nagyméretű négyszögletes térről lehet megközelíteni a magaslaton elhelyezkedő református templomot.

Sztána református temploma
Sztána alacsony kőfallal körülvett református templomának pontos építési ideje bizonytalan. A középkori elemeket tartalmazó templom első ismert átépítésére 1640-ben került sor. A többszöri átépítés miatt rengeteget vesztett eredeti értékéből.

„A 15. századi hajóját új, szakszerűtlen hozzáépítéssel és pallérművű háromszintes tornyával, a felismerhetetlenségig újszerűvé alakították. Az átépített templomhajó 42 táblából álló, 1743-ban készült, fakazettás mennyezte, ami jelenleg a templom nyugati részén található, gyalui Asztalos János bizonytalan rajzú (öregkori?) munkája (esetleg utánzata).” A 18. század második felében Umling Lőrinc műhelye tevékenykedett a templomban, 1767-ben papi széket, 1777-ben szószékkoronát festett az Umling megszokott színezésével és vonalvezetésével. „Nagy jelentőségű a legény karzat alatt eldugott 10 darab, biztosan gyalui Asztalos János keze vonású tábla, amelyek között gazdag és változatos szegélydíszűeket is találunk. 36 kazetta a hajó kibővítésének időpontjában, 1836–1838 között készült, és az előző mintáknak kék színben tobzódó utánzata.” Erről az átalakításról tanúskodik a bejárati ajtón lévő 1836-os évszám is.

Sztána egyéb nevezetességei

  • Kós Károly (1883–1977) építész, író, politikus emlékét őrzik az általa tervezett épületek: művésztanyája, majd otthona a Varjúvár (1910), a Szentimrei Jenő nyaralója, majd lakóháza (1925), a görög katolikus (ma görögkeleti) templom (1927), a Kós Szidónia volt nyaralója (1937). A Csiga-domb oldalában épült egykori Varjú-tanyának már csak a helye látható.
  • A falu piacterén áll Kós Károly mellszobra (2013), Gergely Zoltán alkotása.
  • A felújított Újiskola épületében építészeti tevékenységének 1907–1917 közötti korszakát bemutató kiállítást lehet megtekinteni.
  • Dr. Kós Károly (1919–1996) néprajztudós kalotaszegi néprajzi gyűjtésének legjavát idézi az Újiskola kistermében megtekinthető kiállítás.
  • A teljes egészében felújított egykori felekezeti iskolában létrehozott Somvirág Közösségi Házban Denis Gallowaynek az 1920-as években készült sztánai néprajzi és helytörténeti felvételeiből Kilin Attila támogatásából nyílt állandó kiállítás. A ház oldalán emlékplakett (Szakács Barnabás munkája) örökítette meg a Kós Károly szervezte sztánai protestáns bál centenáriumát (2014).
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
Összeállította: Maksay Katalin, közreműködött: Szabó Zsolt, Papp Hunor sztánai református lelkipásztor és Venczel Enikő
Bibliográfia: Malonyay Dezső: A magyar nép művészete; Kiss Margit: Kispetri, református templom; Furu Árpád: Kalotaszeg népi építészete; Kabay Béla: Kalotaszegi műemlékek kis adattára; Mihály Ferenc: Elpusztult templomi festett famennyezetekről; Kalotaszeg antológia 1-2. 1990–2008. Szerk. Buzás Pál; Kalotaszegi krónikácskák. Egybeszedte Kovács Kuruc János és Szalai Erzsébet Ildikó.
Fotók: Magyari Hunor, Juhász Ábel, Szántó Tünde, Branea Róbert.
Honlapjaink fejlesztésének támogatói:
Communitas alapitvány Bethlen Gábor alap