Túraszabályzat

 • Kérjük a résztvevőket, hogy lehetőleg NE késsenek a RAJTnál. Amennyiben mégis sikerül elkésni, kérjük, telefonon lépjenek kapcsolatba a szervezőkkel.

 • A túra teljesítését akkor ismerjük el, ha a résztvevő szabályosan nevezett, és minden ellenőrző ponton lebélyegeztette igazolólapját.

 • A túraútvonal részletes leírását a Túrakalauz és túratérkép tartalmazza, amelyet mindenki letölthet saját készülékére elektronikus változatban.

 • Szükséghelyzetben (pl. szélsőséges időjárás) a szervezők fenntartják a jogot a túra útvonalának megváltoztatására, illetve a túra egészének vagy egyes szakaszainak törlésére.

 • A túrán mindenki a saját felelősségére indul, a szervezőktől kártérítés semmilyen címen nem igényelhető.

 • A túra részben tájvédelmi területen halad, annak természeti értékeit őrizzük meg, hogy ugyanolyan szép maradhasson, mint amilyen most!


Felelősségvállalási nyilatkozat

Minden versenyzőnek az indítócsomag átvételekor alá kell írnia egy felelősségvállalási nyilatkozatot, amelyben elismeri és elfogadja a túra szabályzatát. Ezzel hozzájárul személyes adatainak a feldolgozásához és felhasználásához a következő célokra: a résztvevő nyilvántartása; a résztvevőre vonatkozó részvételi feltételek meghatározása; kapcsolattartás a résztvevővel a rendezvény előtt, közben és után; fizetési bizonylatok kiállítása; a rendezvényen való részvétel nyomon követése és igazolása; statisztikák készítése a rendezvényen való részvételről; a résztvevők tájékoztatása az EKE – Kolozsvár 1891 további rendezvényeiről. Továbbá elfogadja azt, hogy a túrán saját felelősségére indul és a rendezvény során esetlegesen bekövetkező baleset miatt nem hibáztatja a szervezőket, és kártérítést semmilyen címen nem fog igényelni. A regisztráció során megadott adatokkal automatikusan kitöltött nyilatkozatot a rajtnál kell aláírni, de aki szeretné a nyilatkozatot előre elolvasni, az letöltheti az űrlapot innen.


Kiskorúak részvétele a kerékpáros túrán

 • A kiskorú (18 év alatti) nevezők esetén a szülőnek/gyámnak alá kell írnia egy nyilatkozatot a kiskorúnak a túrán való részvételére vonatkozóan, és ezt kötelezően el kell küldenie a túra előtt (július 11-ig) e-mailben a szervezőknek (teljesitmenyturak@ekekolozsvar.ro). A nyilatkozat űrlapja letölthető innen.

 • A törvény egyértelműen tiltja a 14 év alatti kiskorúak közutakon kerékpárral való közlekedését, ezért 14 év alatti gyermekek nevezését a Vasvári kerékpáros túrára nem fogadjuk el. Lásd: 2018-as Közlekedési Törvény (195/2002. sz., 2018-ban újraközölt és frissített Sürgősségi Kormányrendelet, V. fejezet, 3. rész, 70. cikkely, (2) bekezdés: „Kerékpárnak közúton való vezetéséhez a vezetőnek legalább 14 évesnek kell lennie.”).

 • Amennyiben a túra valamelyik résztvevője mint kísérő, saját felelősségére, 14 év alatti gyermeket is hozna magával (a gyermek benevezése nélkül), kérjük, értesítse előre a szervezőket.


Áthaladás az ellenőrző pontokon

 • Minden résztvevő köteles betartani a pontbírók utasításait és a hivatalosan kijelölt útvonalat, rövidítések nélkül.

 • Egy adott ellenőrző pont nyitvatartása azt az időszakot jelenti, amikor a pontbíró az illető ellenőrző ponton szolgálatot teljesít.

 • Minden ellenőrző ponton a megadott nyitvatartási időn belül kell áthaladni.

 • Amennyiben valaki túl későn érkezik, valószínüleg már nem találja helyén a pontbírót, ezért nem tudja majd lebélyegeztetni az igazolólapját.

 • Határesetekben (kisebb előrelátható késések esetén) érdemes megpróbálni telefonon kapcsolatba lépni a pontbíróval. A telefonszámok megtalálhatók az igazolólap hátán.


Fényképek, videofelvételek

A rendezvény során a szervezők megbízásából fényképek és videofelvételek készülnek. A résztvevők beleegyeznek abba, hogy a róluk készült képeket, felvételeket a túra népszerűsítése céljából a szervezők felhasználják, a honlapon közzé tegyék. A szervezők vállalják, hogy minden esetben közlik a képeket/filmeket készítő személyek nevét.


Bejelentések és panaszok

Amennyiben valaki a túra során nincs megelégedve bármilyen, a szervezők felelősségi körébe tartozó körülménnyel, kérjük, a célbíróktól igényeljen egy erre a célra készített nyomtatványt, és azt töltse ki, vagy írja meg panaszát e-mailben a szervezőknek. A túra után a beadványok a rendezvény főszervezőjéhez jutnak, aki a lehető legrövidebb időn belül személyesen válaszol minden panaszra.


Adatfeldolgozási tájékoztatás

A szervezők a résztvevők által a regisztrációs űrlap kitöltésével önként szolgáltatott adatokat feldolgozzák a következő célokra: a résztvevők nyilvántartása; a résztvevőre vonatkozó részvételi feltételek meghatározása; kapcsolattartás a résztvevőkkel a túra előtt, közben és után; fizetési bizonylatok kiállítása; a rendezvényen való részvétel nyomon követése és igazolása, statisztikák készítése a rendezvényen való részvételről, a résztvevők tájékoztatása az EKE-Kolozsvár 1891 további rendezvényeiről. A résztvevők, illetve képviselőik a regisztrációval hozzájárulnak közölt adataiknak a fentebbi célokra való felhasználásához.
A szervezők a feldolgozott adatokat biztonságos körülmények között, szigorúan bizalmasan kezelik, harmadik személyeknek át nem adják, kivéve szükséghelyzetben (pl. eltévedés, baleset) az illetékes hatóságoknak (pl. rendőrség, csendőrség, mentőszolgálat, hegyimentők).
A regisztrált személyek, illetve képviselőik kérhetik adataik törlését a szervezők nyilvántartásából, amennyiben a regisztrált személyek visszalépnek a rendezvényen való részvételtől, illetve a rendezvény lebonyolítása után. Az erre vonatkozó kéréseket e-mailen, a rendezvény e-mail címére kell küldeni.

Honlapjaink fejlesztésének támogatói:
Communitas alapitványBethlen Gábor alap