Túraszabályzat

 • Kérjük a résztvevőket, hogy NE késsenek a RAJTnál.

 • A túra teljesítését akkor ismerjük el, ha a résztvevő szabályosan nevezett, és minden ellenőrző ponton lebélyegeztette igazolólapját.

 • A túraútvonal részletes leírását a túratérkép tartalmazza, amely letölthető weboldalunkról elektronikus formátumban. Ha valaki szeretné nyomtatott változatban is megkapni, annak ezt jeleznie kell az online regisztrációs űrlap kitöltése során.

 • Szükséghelyzetben (pl. szélsőséges időjárás) a szervezők fenntartják a jogot a túra útvonalának megváltoztatására, illetve a túra egészének vagy egyes szakaszainak törlésére.

 • A túrán mindenki a saját felelősségére indul, a rendezőktől kártérítés semmilyen címen nem igényelhető.

 • Mindenki az egészségi állapotának, erőnlétének, felszerelésének megfelelő nehézségű távot válassza!

 • A túra részben tájvédelmi területen halad, annak természeti értékeit őrizzük meg, hogy ugyanolyan szép maradhasson, mint amilyen most!


Kiskorúak részvétele a túrán

 • A kiskorú (18 év alatti) nevezők esetén a szülőnek/gyámnak alá kell írnia egy nyilatkozatot a kiskorúnak a túrán való részvételére vonatkozóan, és ezt kötelezően el kell küldenie a túra előtt (május 9-ig) e-mailben a szervezőknek (teljesitmenyturak@ekekolozsvar.ro). A nyilatkozat űrlapja letölthető innen.

 • A 14 év alatti kiskorút kísérő felnőttnek alá kell írnia egy nyilatkozatot a kiskorú kíséretére vonatkozóan. A regisztráció során megadott adatokkal automatikusan kitöltött nyilatkozatot a rajtnál kell aláírni.


Áthaladás az ellenőrző pontokon

 • Minden résztvevő köteles betartani a pontbírók utasításait és a hivatalosan kijelölt útvonalat, rövidítések nélkül.

 • Egy adott ellenőrző pont nyitvatartása azt az időszakot jelenti, amikor a pontbíró az illető ellenőrző ponton szolgálatot teljesít.

 • Minden ellenőrző ponton a megadott nyitvatartási időn belül kell áthaladni.

 • Amennyiben valaki túl későn érkezik, valószínüleg már nem találja helyén a pontbírót, ezért nem tudja majd lebélyegeztetni az igazolólapját.

 • Határesetekben (kisebb előrelátható késések esetén) érdemes megpróbálni telefonon kapcsolatba lépni a pontbíróval. A telefonszámok megtalálhatók az igazolólap hátán.


A túra FELADÁSA, KISZÁLLÁS a túráról

Azoknak a GYALOGOS résztvevőknek, akik valamilyen okból nem tudják vagy nem akarják folytatni a túrát, a következő (autóval is könnyen megközelíthető) helyeket ajánljuk kiszállásra: Adrenalin Park, Tordatúr, Szind, Tordai-hasadék, Várfalva.

Minden esetben, azok a részvevők, akik valamilyen okból nem tudják vagy nem akarják folytatni a túrát, KÖTELESEK erről értesíteni a szervezőket vagy pontbírókat (szükség esetén mindegyik ellenőrző ponthoz el tudunk jutni autóval).


Felelősségvállalási nyilatkozat

Minden versenyzőnek az indítócsomag átvételekor alá kell írnia egy felelősségvállalási nyilatkozatot, amelyben elismeri és elfogadja a túra szabályzatát. Ezzel hozzájárul személyes adatainak a feldolgozásához és felhasználásához a következő célokra: a résztvevő nyilvántartása; a résztvevőre vonatkozó részvételi feltételek meghatározása; kapcsolattartás a résztvevővel a rendezvény előtt, közben és után; fizetési bizonylatok kiállítása; a rendezvényen való részvétel nyomon követése és igazolása; statisztikák készítése a rendezvényen való részvételről; a résztvevők tájékoztatása az EKE – Kolozsvár 1891 további rendezvényeiről. Továbbá elfogadja azt, hogy a túrán saját felelősségére indul és a rendezvény során esetlegesen bekövetkező baleset miatt nem hibáztatja a szervezőket, és kártérítést semmilyen címen nem fog igényelni. A regisztráció során megadott adatokkal automatikusan kitöltött nyilatkozatot a rajtnál kell aláírni, de aki szeretné a nyilatkozatot előre elolvasni, az letöltheti az űrlapot innen.


Fényképek, videófelvételek

A rendezvény során a szervezők megbízásából fényképek és videófelvételek készülnek. A résztvevők beleegyeznek abba, hogy a róluk készült képeket, felvételeket a túra népszerűsítése céljából a szervezők felhasználják, a honlapon közzétegyék. A szervezők vállalják, hogy minden esetben közlik a képeket/filmeket készítő személyek nevét.


Bejelentések és panaszok

Amennyiben valaki a túra során nincs megelégedve bármilyen, a szervezők felelősségi körébe tartozó körülménnyel, kérjük, a torockói vagy várfalvai célbíróktól igényeljen egy erre a célra készített nyomtatványt, és azt töltse ki, vagy írja meg panaszát e-mailben a szervezőknek. A túra után a beadványok a rendezvény főszervezőjéhez jutnak, aki a lehető legrövidebb időn belül személyesen válaszol minden panaszra.


Adatfeldolgozási tájékoztatás

A szervezők a résztvevők által a regisztrációs űrlap kitöltésével önként szolgáltatott adatokat feldolgozzák a következő célokra: a résztvevők nyilvántartása; a résztvevőre vonatkozó részvételi feltételek meghatározása; kapcsolattartás a résztvevőkkel a túra előtt, közben és után; fizetési bizonylatok kiállítása; a rendezvényen való részvétel nyomon követése és igazolása, statisztikák készítése a rendezvényen való részvételről, a résztvevők tájékoztatása az EKE-Kolozsvár 1891 további rendezvényeiről. A résztvevők, illetve képviselőik a regisztrációval hozzájárulnak közölt adataiknak a fentebbi célokra való felhasználásához.
A szervezők a feldolgozott adatokat biztonságos körülmények között, szigorúan bizalmasan kezelik, harmadik személyeknek át nem adják, kivéve szükséghelyzetben (pl. eltévedés, baleset) az illetékes hatóságoknak (pl. rendőrség, csendőrség, mentőszolgálat, hegyimentők).
A regisztrált személyek, illetve képviselőik kérhetik adataik törlését a szervezők nyilvántartásából, amennyiben a regisztrált személyek visszalépnek a rendezvényen való részvételtől, illetve a rendezvény lebonyolítása után. Az erre vonatkozó kéréseket a rendezvény e-mail címére kell küldeni.

Honlapjaink fejlesztésének támogatói:
Communitas alapitványBethlen Gábor alap